Spolek Organum Cante se nyní snaží ve spolupráci s církví získat finanční prostředky na dokončení renovace vzácného nástroje.

„Rozhodli jsme se k ojedinělé akci, a to k veřejné sbírce s názvem Adopce píšťal," popisuje záměr zástupce sdružení Jiří Drška. Vytvořen byl seznam jednotlivých píšťal s jejich symbolickou hodnotou, za jakou je možná jejich adopce. Dárcům pak bude vydán ozdobný certifikát s označením píšťaly a výší příspěvku. Na nástěnce v chrámu sv. Jakuba a sv. Ignáce a na webových stránkách farnosti je umístěn seznam, ze kterého si vyberete název píšťaly s její hodnotou, peníze pak zašlete na e-mail spolku s příslušným variabilním symbolem č.ú. 244033415/0300. Peníze můžete předat osobně oproti potvrzení do pokladny spolku.

Zástupci ORGANUM CANTATE, z. s. jsou Jiří Drška nebo Mária Hníková. : http://www.jicin.farnost.cz/adopce_pistal.html
e-mail: organumcantate@seznam.cz

HISTORIE NÁSTROJE

Varhany v chrámu sv. Jakuba Většího v Jičíně byly postaveny v roce 1903 firmou Eman Š. Petr jako její 155 opus. Jsou střední velikosti a mají 30 rejstříků. V I. manualu 11, v II. man. 9 a pedály 10. Vzduchotechnika má systém rourkové mechaniky. Tento pneumatický systém, zajišťuje bleskurychlé ozvučení i zmizení tónů a přesnost řídícího stroje. Jsou dokonalým mistrovským nástrojem s dnes již nedostižným a nenapodobitelným zvukem, obzvláště ve flétnách a smyčcích.

Po sto letech provozu bylo v roce 2004 přikročeno k restaurování nástroje. Vysoutěžená cena opravy a rekonstrukce je 3,5 milionu korun. V současné době je restaurována hrací skříň. V roce 2017 je třeba dokončit sestavení nástroje a jeho naladění. Tato závěrečná etapa generální opravy představuje ještě náklady ve výši 700 tisíc korun. „Naší snahou je pomoci se sháněním těchto finančních prostředků. Obracíme se proto na vás, kteří máte rádi varhanní hudbu a jste ochotni přispět na tuto záchranu kulturního dědictví a jedinečného nástroje, jakým varhany jsou," apeluje na veřejnost J.Drška.    (jd, kov)