Nástrojem, který by to měl usnadnit, je tzv. europas. Ten zlepšuje srozumitelnost popisu odborných kvalifikací a kompetencí, tj. znalostí, dovedností a schopností.

Jeho cílem je usnadnit v celé Evropě mobilitu studentů a pracovníků, uznávání kvalifikací získaných odborným vzděláním v různých zemích EU a přispět tím k jejich větší integraci na evropském trhu práce.

Dokument má jednotný formát pro celou Evropu, používá se dobrovolně a jeho pořízení nic nestojí. „Informace o europasu jme objevili na internetu. Myslím si, že našim studentům by usnadnil cestu do Evropy. Někteří si tyto možnosti ještě zcela neuvědomují, budou je teprve poznávat, ale kolegové tuto záležitost vítají a jsou rádi, že jsme se chopili iniciativy,“ uvedla ředitelka Alena Žalská.

Jičínská „průmka“ je jednou z prvních středních škol v kraji, která pro své studenty dokument chystá.(red)