Byl pátek, den před světovým dnem vody, a jičínská čistírna odpadních vod pozvala školy na exkurzi. Přímo v sobotu se potom konal den otevřených dveří v jičínské, hořické a staropacké „ČOVce".

„Že vám to tu smrdí? Ale to snad ne. Tak pojďme o kus vedle," odpověděl v pátek studentce vedoucí jičínské čistírny Ladislav Drbohlav. Měl pravdu. Co příjemně překvapilo každého laika, celým areálem, který se nachází v Čejkovicích, vanul příjemný svěží vánek. Jen na několika málo místech šlo podle čichových vjemů poznat, že jsme se vlastně nacházeli v místě, kde se setkává odpadní materiál.

Společně se třídou první C Masarykovy obchodní akademie jsme vyrazili na exkurzi. Viděli jsme celý proces, během něhož je třeba odpadní vodu zbavit dusičnanů, fosforu a kalových nečistot. Metody jsou jak mechanického, tak biologického i chemického rázu.

Jinak řečeno, očistu zajišťují česle, povrchové i dnové sběrače, ale také speciálně vypěstované bakterie. Výsledkem je hrubé oddělení kalu. Proces pokračuje přes zahřívání a další nasazení bakterií, dokud z kalu není neškodná sušina. Voda, jež jičínskou ČOVku opouští, je potom lepší než ta, kterou běžně čerpáme ze studní.

Už jen tato informace nenechává na pochybách, jak jsou čistírny důležité. Pro ochranu životního prostředí a zdraví občanů jsou v současnosti nezbytností. „Přínos je z ekologického hlediska naprosto nepopiratelný," řekl sám vedoucí Ladislav Drbohlav.

Dodejme, že tou jičínskou může za jeden projít až 7600 kubíků vody. To je ale maximální kapacita, běžné objemy jsou nižší, zhruba poloviční. Zařízení je silně automatizované, byť dozor je samozřejmě neustálý. Je zde zaměstnáno čtrnáct lidí.

Procházka skončila v pozorovacím stanovišti, kde studenti měli možnost vedoucímu zařízení položit otázky. „Jak dlouhou dobu voda v čistírně stráví?" zeptal se jeden. Odpověď zněla dvanáct až šestnáct hodin. Na přetřes se dostalo i zabezpečení objektu, které je poměrně vysoké. Krom toho čistírny v jičínském regionu jsou skrze počítačový systém propojeny a mohou si vzájemně kontrolovat stavy v nádržích a čistícím procesu.
Jak se prohlídka líbila studentům?

Opouštíme areál společně se studenty. „Byla to zajímavá prohlídka," řekl Jakub Novotný. „Ten postup, jak se splašky mění v čistou vodu, by měl vidět každý. Vodou neplýtvám, používám ji přiměřeně."

„Ano, bylo to zajímavé," přitakal Daniel Čepek. „Vodou šetřím, jak nejvíce to jde," zhodnotil svůj vztah k tekutině, která v sobotu slavila svůj den. „Exkurze se mi líbila a spotřebu vody nijak zvlášť neřešíme. Ale dá se říct, že jí neplýtváme, spotřebujeme ji ročně snad tak přiměřeně," řekla Veronika Štroblová.

Pohled do historie

Stavba čistírny v Čejkovicích u Jičína započala v roce 1989. Její dostavba zabrala mnoho let. Poslední velká rekonstrukce se uskutečnila v roce 2008. Poté následoval zkušební provoz a v roce 2010 začala fungovat naplno.

Všechny tři v sobotu otevřené čistírny spravuje Vodohospodářská a obchodní společnost Jičín. Letos dveře čistíren otevřela na světový den vody poprvé. Je to další střípek z dlouhodobé snahy více se zpřístupnit veřejnosti. Toto směřování nezbývá než ocenit.

Měli lidé o ČOVky v regionu zájem?
Zajímalo nás, zda veřejnost využila možnosti se do čistíren odpadních vod jakožto obvykle nepřístupných zařízení podívat. Kolik lidí přišlo?
ČOV v Jičíně: 75
ČOV v Hořicích: 35
ČOV ve Staré Pace: 63
„Více, než jsme očekávali. Jsme rádi, že to občany zajímá," dodala mluvčí jičínských vodohospodářů Magdaléna Doležalová.