U dětí do šesti let věku je pobyt rodiče v nemocnici kompletně hrazen z veřejného zdravotního pojištění. U starších dětí, které na něj mají též právo, to ale zákon tak jednoznačně nedefinuje. „Vždy by měla existovat minimální bezplatná varianta,“ řekl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic.

To znamená, že rodiče staršího dítěte nedostanou stravu a jiný servis, u lůžka dítěte jim ale nemocnice musí umožnit být. Návrh novely zákona o zdravotních službách, který to zpřesňuje, je nyní v připomínkovém řízení. Poslanci by o něm měli jednat letos.

Osvětová kampaň informuje laiky i zdravotníky, jak dětem pomáhá přítomnost rodičů v nemocnicích a při zdravotnických zákrocích:

Zprava zpěvačka Olga Lounová - podporovatelka kampaně Být spolu je normální
Pobyt rodičů s dětmi v nemocnicích předchází traumatům, upozorňuje kampaň

Kvůli případným nedorozuměním mezi rodiči (či třeba i pěstouny nebo jinými zákonnými zástupci, respektive lidmi jimi určenými) a nemocnicemi loni ministerští úředníci vydali metodiku. „Aby bylo každému zdravotníkovi jasné, jak má postupovat, když nastane hraniční situace,“ zdůraznila místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Richterová.

Metodika pokrývá celou škálu situací. „Třeba přítomnost u anestezie a další hraniční momenty. Ne vždy totiž bohužel může být rodič u dítěte ze zdravotních či prostorových důvodů,“ nastínil Pavlovic.

Podle Bučinské Němečkové vznikají největší problémy u nočních pobytů na jednotkách intenzivní péče či právě u anestezie. „Rodiče přitom s dítětem chtějí být než usne a pak hned odejít ze sálu. Nechtějí překážet a dívat se na operaci. A pak zase chtějí být u toho, když se probouzí na dospávacím pokoji,“ řekla Deníku.

Rodiče nejsou návštěva

S náměstkem se shoduje, že rodiče nejsou návštěva. „Tudíž jim nelze omezit přístup třeba v době chřipkových epidemií nebo dalších respiračních onemocnění,“ upřesnila. Nemocnice ale může podle metodiky právo na přítomnost u dítěte omezit například tehdy, kdy rodič projevuje známky infekce, je pod vlivem alkoholu či drog nebo je agresivní.

Zdravotnická zařízení zároveň mají být na přítomnost rodičů vybavena. „Měli by tam mít třeba dostatek paravánů či lehkých skládacích židlí. Nemusí to být gauč, který může představovat bariéru,“ poznamenal náměstek.

S přístupem nemocnic nejsou někteří rodiče hospitalizovaných dětí spokojení:

S přístupem nemocnic však nejsou někteří rodiče v tuzemsku hospitalizovaných dětí spokojení
Zbytečné hádky. České nemocnice bojují s rodiči malých marodů

Striktní to je i s platbami, které mohou nemocnice vybírat jen za prokázané náklady spojené s pobytem rodiče, třeba za ochranný plášť. Nikoli ale za samotnou možnost sedět u dítěte na židli. Bučinská Němečková je ráda, že se helsinskému výboru podařilo domluvou docílit toho, že třeba v pražské Thomayerově nemocnici již takový poplatek nevybírají.

Pomohla v tom i expertka na zdravotní právo Barbora Steinlauf, prvotně na to ale upozornili rodiče. „Advokátní role je významná, nutná je ale iniciativa přišla od rodičů,“ řekla právnička.

Mnozí rodiče se však omezování ze strany nemocnic nebrání, nechtějí si její personál rozhněvat. „Obávají se, že ji budou znovu potřebovat,“ vysvětlila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.

Příběh z nemocnice

Deník loni informoval o případu podnikatelky, blogerky a influencerky Terezy Salte, která před časem doprovázela ročního syna s oboustranným zhoubným nádorem na ledvinách na onkologickou léčbu do pražské Fakultní nemocnice v Motole. Při sněmovním kulatém stole si pochvalovala přístup sester i lékařů. Po náročné, osm a půl hodiny trvající operaci byl chlapec hospitalizován na ARO a dvou JIP – chirurgické a onkologické. „Na ARO i onkologické jipce jsme se setkali se vstřícností být u syna kdykoliv. I během noci. Byli jsme tam vítaní. Problém nastal na chirurgické jipce,“ uvedla.

Když sestry rodičům řekly, že tam nemohou být se synem přes noc, přespávali poblíž v autě, aby za ním mohli kdykoli do několika minut přijít. „První dny byl velmi tlumený léky a většinu času prospal. Třetí den po operaci již nebyl tolik medikován a během dne se bránil spánku. Proto jsme se tam další noc s mým mužem střídali na židli. Pokud bychom jasně neřekli, že známe právo dítěte na nepřetržitou přítomnost rodiče, nedovolili by nám přes noc zůstat. To byl ten klíčový moment. Jsem vděčná za špičkovou medicínskou péči, mrzel mě ale lidský přístup,“ dodala pro Deník.

Ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík tehdy ve sněmovně obecněji reagoval na podobné případy. „Lékaři i sestry se snaží vyjít rodičům maximálně vstříc. Na standardních pokojích s tím není nejmenší problém. Především na ARO nebo jednotkách intenzivní péče jsou ale chvíle, kdy je nutné přítomnost dalších lidí omezit,“ zdůraznil.