Co změna pravidel pro odchod do předčasného důchodu od 1. října prakticky přinese?
Pravidla pro odchod do předčasného důchodu se výrazně zpřísní. Zatímco nyní lze do předčasné penze odejít už pět let před okamžikem dosažením důchodového věku, nově se tato doba zkrátí jen na tři roky.

Po odchodu do předčasného důchodu se lidem bude krátit penze víc než dosud. O jakou část peněz nově přijdou?
Zatím je procentní výměra důchodu za každých 90 započatých kalendářních dnů předčasného odchodu trvale krácena při odchodu o rok dříve o 0,9 procenta, o dva roky o 1,12 procenta a třetí až pátý rok o 1,5 procenta. Nově se ovšem právě o 1,5 procenta bude krátit všem lidem pobírajícím předčasný důchod.

Změny se dotknou také valorizace důchodů. Jak to bude nově vypadat?
Řádná valorizace se provádí pravidelně 1. ledna každý rok, na tom se ani teď nic nezmění. Nově se ale při vysoké inflaci už nebudou během roku zavádět mimořádné valorizace, jako tomu bylo loni i letos. Zatímco dnes se do valorizace započítává polovina růstu mezd, nově to bude jen třetina. Mimořádnou valorizaci vláda do budoucna nahradí nově zřízeným dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů. I ten by měl vycházet z aktuální inflace, vyplácel by se při růstu cen o pět procent. Jeho nevýhodou pro příjemce bude, že se jim do dalšího důchodu nezapočítá.

Pravidla pro předčasný odchod do důchodu se změní. Přinášíme vám odpovědi na důležité otázky
Předčasný důchod a valorizace penzí: Jaké změny prezident podepsal, co mu vadilo

Které podmínky odchodu do předčasné penze naopak zatím zůstanou beze změn?
Odklad dostalo plánované prodloužení povinné délky pojištění. Tato změna začne platit až o rok později než ostatní nově schválené úpravy, tedy až od října roku 2024. Zatímco dosud mohli jít do předčasného důchodu žadatelé už po 35 letech pojištění, nově budou muset mít odpracováno 40 let. Šanci na předčasný důchod tak budou mít zřejmě jenom pracovníci v náročných profesích, kteří začali pracovat už v období dosažení dospělosti, tedy zhruba od svých 18 let.

Jak se mají změnit pravidla pro odchod do důchodu pracovníků v náročných profesích?
Zatím o těchto změnách nebylo rozhodnuto. Podle vládního návrhu reformy důchodů by se měl pracovníkům v náročných profesích snížit důchodový věk. Toto snížení by se mělo týkat těch profesí, u nichž nelze vznik různých rizik eliminovat ochrannými pomůckami. Zároveň u nich bude zvýšena sazba pojistného na důchodové pojištění o pět procent (platit to budou zaměstnavatelé). Změny by měly začít platit od ledna 2025. Zatím ale nebylo rozhodnuto, kterých profesí by se to mělo týkat. Vláda o tom chce jednat se zástupci zaměstnavatelů i odborů. Jistotu dřívějšího odchodu do penze zatím mají pouze zdravotničtí záchranáři.

Jaký je nyní o přiznání předčasného důchodu zájem?
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zaznamenala loni i letos mnohem větší záplavu žádostí o předčasný důchod, než bylo zvykem v předchozích letech. Dříve si o něj ročně žádalo asi 30 tisíc lidí, loni jich bylo přes 80 tisíc a letos 86 tisíc. „Od počátku roku 2023 bylo oproti předchozímu období roku 2022 zpracováno o 31 procent žádostí více,“ uvedl ústřední ředitel ČSSZ František Boháček. V září už ale počet žádostí výrazně klesl.

Jak dlouho obvykle schvalování žádosti o předčasný důchod trvá?
Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o starobní důchod činí 90 dnů, počítá se od sepsání žádosti na okresní správě sociálního zabezpečení. „Lhůta se prodlužuje o doby, ve kterých je třeba provádět došetřování rozhodných skutečností,“ vysvětlila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Vzhledem k obrovskému zájmu o předčasný důchod na konci loňského roku ale museli mnozí žadatelé na vyřízení žádosti čekat až do letošního roku.

Lidé v těsně předdůchodovém věku si nyní ve velkém žádají o předčasný důchod. Podmínky pro jeho přiznání by se měly brzy výrazně zpřísnit. Ilustrační foto
Lidé berou úřady útokem, žádají o předčasný důchod. Nechtějí přísnější podmínky

Vyplatí se vůbec žádat si letos o předčasný důchod?
Zatímco loni se předčasný důchod lidem v těsně předdůchodovém věku vyplatil, letos je situace odlišná. Inflace není tak vysoká jako loni a mzdy v letošním roce v průměru rostly o více než osm procent. Penze budoucích důchodců se přitom budou v příštím roce zvyšovat právě na základě tohoto vysokého růstu mezd. „Nový důchod příští rok tedy bude o osm až devět procent vyšší než ten letošní,“ uvedl ředitel odboru sociálního pojištění ministerstva práce a sociálních věcí Tomáš Machanec. Senioři s průměrným důchodem ve výši asi 20 tisíc korun by si tedy v příštím roce měli polepšit, v řadě případů dokonce o dva tisíce korun každý měsíc.

Kde se můžete dozvědět, od kdy máte nárok na starobní důchod a jak vysoký by mohl být?
Nejrychleji můžete tyto potřebné informace získat z Informativní důchodové aplikace, na níž se lze dostat z ePortálu České správy sociálního zabezpečení.