close Žáci I. třídy ze ZŠ Cerekvice nad Bystřicí info Zdroj: Deník zoom_in

Žáci I. třídy ze ZŠ Cerekvice nad Bystřicí.

„Jsme rádi, že jsme prvňáci,“ vzkazují hrdě malí školáci. Do první třídy letos nastoupilo osmnáct dětí. Třídní učitelkou je Miloslava Duchoňová.

close Žáci I. třídy ze ZŠ Slatiny info Zdroj: Deník zoom_in

Žáci I. třídy ze ZŠ Slatiny.

Při tradičních slavnostech Slabikáře prvňáčci ukázali, co všechno se od září dokázali naučit. Při této příležitosti byli pasováni na čtenáře. Třídní učitelkou je Karolína Jiránková.

Příště představíme prvňáčky ze ZŠ Dobrá Voda a ZŠ Chomutice..