"Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy a blesky. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami," varují meteorologové.

Rovněž upozorňují na to, že je nutné zabezpečit okna, dveře, skleníky a volně položené předměty, nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce pak snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.

Silné bouřky přitom mohou přijít i v sobotu.