Lze mluvit o tom, že se zvyšuje počet dětí závislých na digitálních technologiích?
Roste to od covidu skutečně skokově a důvod je jednoduchý: technologie se velmi rychle vyvíjejí a padá jejich cena a covid bohužel dokonale rozbil ochranné prvky a brzdy. Tím pádem se zvyšuje poptávka i dostupnost těchto technologií a stávají se součástí našeho fungování. Jsou to jen hračky, ale lidé na ně nejsou připraveni. Navíc ty hračky jdou téměř dokonale vstříc našim potřebám.

Tyto technologie se ale staly součástí našich životů…
Jako dospěláci máme problém s tím zacházet. A teď si vezměte, jak výrazně jdou vstříc potřebám dětí. Ty si teprve vytvářejí základní mechanismy seberegulačních dovedností a je to součástí jejich zrání. To je ten důvod, proč jsou tak zranitelné. Najednou do toho vstupují technologie, které tu seberegulaci zásadně narušují, protože umožňují zkratky, na které nejsme připraveni my, natož děti.

Ve specializovaných ambulancích přibývá dětí a teenagerů, kteří jsou závislí na digitálních technologiích. Přivádí je tam nadměrné hraní videoher nebo množství času stráveného na sociálních sítích
Osm hodin denně na počítači či mobilu. I hraní her může být nebezpečná závislost

Rodiče do procesu samoregulace musejí vstupovat aktivně. Už dávno je překonaný nesmyslný koncept ze 60. a 70. let, že se děti zregulují samy. Teď jsme překvapeni, že děti nemají brzdy, že si myslí, že svět je tady jen pro ně a všichni jsou tu jen pro to, aby uspokojovali jejich potřeby.

Jak velký tedy problém digitálních závislostí u dětí je?
Mohu to demonstrovat na číslech naší dětské ambulance, které mě stále více překvapují. Když jsme ji v roce 2014 otevírali, tak se behaviorální závislosti z celkového počtu pacientů pohybovaly kolem pětiny. Dnes se začínáme blížit k hranici čtyřiceti procent. To je za tak krátký čas velmi rychlý skok na dvojnásobek.

Kolik dětí vaši ambulanci navštěvuje?
Pohybujeme se v řádu nižších stovek, protože k tomu musíte přičíst také zbytek rodiny.

Z toho, co jste říkal, to vypadá, že ostatní druhy závislostí jsou u dětí na ústupu. Je to tak?
U teenagerů narůstají behaviorální problémy a mírně ustupují ty tradiční látkové problémy. U nich to většinou ještě nejsou závislosti, ale řekněme užívání, které by bylo nad úrovní toho experimentálního.

Profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Zdroj: Deník/Zbyněk Pecák

Jak se digitální závislosti u dětí projevují?
Hodně vážné to už je ve chvíli, kdy rodiče nejsou schopni se s dítětem domluvit, jak tu technologii zvládat. Například, když pokus rodiče regulovat technologii skončí opravdu fyzickým napadením nebo jiným vysoce agresivním jednáním. Současně s tím dochází k totální destrukci fungování v rámci školy, rodiny a podobně. Výjimkou nejsou pohybové problémy, vztahové problémy atd. Přestává fungovat prakticky všechno, co si rodič představuje, že by mělo fungovat.

Předpokládám, že toto už je jen vyústění problému, který trval déle.
Fascinující je, že když už to dostane tuto podobu, rodiče mají pocit, že v tu chvíli nastal problém. Jenomže to se nestalo včera. Tohle se v životě rodiny obvykle děje deset nebo patnáct let podle toho, jak je to dítě staré. Dospěli k tomu společně a postupně. Tato nezvladatelná podoba je jen závěr celého procesu.

Vědci zjistili, že závislost na chytrých telefonech má negativní dopady na lidskou psychiku.
Závislost na chytrých telefonech je mnohem nebezpečnější, než si lidé uvědomují

Jaký čas strávený ve virtuálním prostředí je už problematický?
Dnes už máme dostatek studií, které ukazují, v jakých časech už to začíná být problém. Například připojení 40 hodin týdně ve virtuálním světě je už velmi významná hranice. To už vidíme, jak to proměňuje mozek dětí – v nějaké chvíli je to viditelné i exaktně například na kognitivních a exekutivních funkcích a tak dále.

Naopak, kolik hodin na počítači je ještě únosných?
To je ošemetné. Nelze mluvit jen o čase na hraní, ale potřebujete počítač, abyste vypracoval úkol do školy. Buďme proto na ta čísla opatrní. Řeknu 40 hodin, ale přitom na tom dělám spoustu věcí, které se do toho započítávají také. Spíše bych tam viděl, kdy tu technologii používám pro zábavu nebo k neproduktivnímu používání. To jsou pasti. Lidé si sednou někam na jídlo a místo toho, aby si to užili, koukají do mobilu nebo každé jídlo fotí a postují na sociální sítě. Myslí si, že je strašně důležité postovat všechno, co jedí. To vás ale odtrhává od reálného života a dostává vás to do virtuálního prostoru. Pak jste depresivní z toho, že na vaše posty nereaguje dostatek lidí, a to je ten moment, kdy to dostává už nebezpečnou podobu.

Jsou k těmto problémům náchylnější chlapci, nebo dívky?
Ukazuje se, že jak se technologie dokážou přizpůsobovat, tak každé pohlaví dostane to, co potřebuje. Platí, že u kluků je to více hraní a u holek více sociální sítě. Nedá se to však paušalizovat. Je úplně normální, že spousta kluků si ujíždí na sociálních sítích a je úplně normální, že spousta holek hraje strategické hry.

V jakém věku se k vám děti zpravidla dostávají?
Dříve bylo běžné, že se k nám dostávali spíše starší teenageři, tedy od šestnácti let výše. Dnes už není nic neobvyklého, že se k nám dostává střední věk náctiletých, řekněme čtrnáct až sedmnáct let. Bohužel dnes už ani není neobvyklé, kdy se objeví dvanáctiletí nebo třináctiletí adolescenti. Co mi ale připadá hodně smutné, když přijde rodič, že se jde jen zeptat. Najednou zjistíte, že věk jeho dítěte je čtyři, pět, šest let. Ten rodič je bezradný z toho, jak děti zvládají technologie a o jejich používání zcela rozhoduje dítě. Přitom u takových dětí je to rodič, kdo je plně zodpovědný a má plně rozhodovat o použití technologie. Takové dítě nemá téměř žádné relevantní seberegulační dovednosti. U třinácti-, čtrnáctiletého dítěte už musíte vyjednávat – tam už je na prosté režimové opatření bez čehokoli dalšího pozdě.

Ilustrační foto.
Nebezpečná závislost? Z počítačových her je strašák zbytečně, míní odborník

Když k vám přijdou třináctiletí pacienti, jak s nimi pracujete? Dokážu si představit práci s alkoholiky či závislými na jiných drogách, ale v těchto případech mi to dělá potíže.
Máme detox pro látkové závislosti, ale pro nelátkové ne. Pro nelátkové závislosti máme jen ambulanci a základem je rodinná terapie. Se staršími náctiletými se často pracuje i individuálně nebo ve skupinách, ale není to jednoduché, protože jejich motivace je velmi nízká. Velmi často jsou v rodinách označeni jako problém, ale zbytek rodiny to dělá také. Terapie se také musí přizpůsobit věku pacienta. Není možné dělat s dvanáctiletými stejně jako se sedmnáctiletými. Ale způsob, jak s nimi pracovat, forma terapie, se teprve formuje.

Jaká je úspěšnost takové terapie?
Dobré programy a šikovní terapeuti mají relativně vysokou úspěšnost. Je však problém, když u dítěte dochází ke zlepšování a najednou do toho vstoupí rodina, která terapii přeruší, protože zlepšování dítěte třeba eskaluje v rodině jiný problém. Zažívám situace, kdy děti v pozdním teenagerovském věku chtějí chodit na terapie a chodí na ni přesto, že pro to rodiče nevytvářejí základní předpoklady. Když už jsou dospělí, tak dokonce chodí na terapie navzdory rodičům. To je neuvěřitelné a jsem někdy užaslý, jak zrale se některé děti k tomu staví. Není to ale obvyklé.

Profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.Zdroj: Deník/Zbyněk PecákMichal Miovský

Svoji práci začínal jako dobrovolník v roce 1994 v Brně tehdy u Nadace Podané ruce, kde později zakládal a spoluzakládal denní psychoterapeutické středisko a centrum substituční léčby.

V letech 1995 – 1999 absolvoval dlouhodobý specializovaný stážový pobyt na uzavřeném oddělení Psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Zde se mimo práci s pacienty s problematikou závislostí zabýval zejména problematikou poruch osobnosti a poruch schizofrenního okruhu.

Po odchodu se Sdružení Podané ruce (2002) několik let pracoval ve výzkumu a na akademické půdě (Psychologický ústav AVČR a Katedra psychologie FFUP).

Ke klinické práci se vrátil v roce 2004, paralelně se vznikem Centra adiktologie na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN.

Od roku 2012 pracuje jako přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze v na této klinice připravil a v roce 2014 otevřel specializovanou ambulanci pro děti a dorost pro oblast adiktologie a tuto ambulanci vede.

Je ženatý, má tři syny.

zdroj: Gestalt Studia