Online reportáž

close Co je koronavirus? info Zdroj: Deník zoom_in „Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách,“ uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Na mateřské školy se opatření nevztahuje. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nejde o velké kolektivy dětí. Dodal, že rodiče nejmenších školáků si mohou zažádat o ošetřovné.

Ministr školství Robert Plaga (ANO) se zasedání BRZ neúčastnil, o jejích závěrech se dozvěděl z tiskové konference. Poté odjel na Úřad vlády za premiérem, aby se dohodli na dalším postupu.

Opatření se týká jen žáků a studentů, nikoliv pedagogů. „V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání úkolů dětem skrze elektronické nástroje, příprava na výuku) nebo využití samostudia,“ píše se na Twitteru MŠMT.

Podle informací Deníku ale situaci komplikuje fakt, že podle platné legislativy není na základních školách možné dálkové vyučování. Výsledkem schůzky premiéra a ministra školství tak zřejmě bude i nalezení nástroje, jak vyhovět zákonu a zároveň umožnit „domácí výuku“.

Ministerstvo školství doporučilo dokončit již probíhající pobyty žáků na akcích organizovaných školou (lyžařský kurz, škola v přírodě ad.).

NÁROK NA OŠETŘOVNÉ

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá je neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. V daném případě potvrzení vydává pouze škola.

Základem pro výpočet ošetřovného je denní vyměřovací základ. To je zjednodušeně řečeno průměrný denní příjem za rozhodné období - zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. potřeba péče).

Výše ošetřovného:

· od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Doložení potřeby ošetřování:

Tuto skutečnost dokládá

· II. dílem – Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), který zaměstnanci předá ošetřující lékař (orgán ochrany veřejného zdraví) při ukončení potřeby ošetřování; ošetřující lékař může rozhodnout o ukončení potřeby ošetřování nejvýše tři kalendářní dny dopředu ode dne, kdy vyšetřením zjistil, že potřeba ošetřování (péče) pominula, resp. pomine.

· Potvrzením o trvání potřeby ošetřování (péče) v případech, kdy ošetřování trvá delší dobu. Tento tiskopis ošetřující lékař vystaví i v případě vystřídání ošetřujících osob, a to ke dni, který předchází dni, od kterého ošetřování (péči) přebrala jiná osoba.

Doba ošetřování

· Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

· Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

close Koronavirus v Česku info Zdroj: Deník zoom_in