Většinou jsou přijímací řízení a vstupní pohovory extrémně náročné a běžnému smrtelníkovi se při pohledu na výši školného přetočí panenky.

Žáci a absolventi těchto škol se pravidelně objevují na prvních příčkách ve výsledcích různých olympiád, vědomostních soutěží, jsou členy spolku Mensa. Nejeden z nich pokračuje ve studii na zahraničních universitách v Oxfordu nebo Yalesu.

Podívejme se na několik škol, které mají „dobré jméno“ a ve kterých je ctí a radostí studovat. A kde to není zadarmo.

Nový PORG

Je prvním stupněm známého Prvního obnoveného reálného gymnázia (PORG). Je to škola opravdu jen pro ty nejlepší. Přijímací řízení je velmi náročné a probíhá dřív než na ostatních školách.

Září patří dětem
Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu Hobby s dětmi, plnou rad a tipů, jak kvalitně trávit čas se svými dětmi.

Každý rok do školních lavic zasednou děti s velkým nadáním na matematiku a jazyky, studenti PORGu patří pravidelně mezi ty nejlepší v matematických soutěžích jako je Matematický klokan a podobně.

Škola rozvíjí všechny dovednosti svých svěřenců, ať už se jedná o humanitní nebo přírodní vědy. Výuka není pouhý dril a absolventi se pyšní studiem na prestižních univerzitách po celém světě. Studenti se pravidelně umísťují na prvních příčkách výsledků mezinárodních IB maturit.

Mezi českými středními školami vede žebříček nejúspěšnějších středních škol podle výsledků uváděných Ministerstvem školství. Navíc to není čistě pražská záležitost, v Ostravě PORG naleznete také.

Školné se pohybuje od 60 do 150 tisíc Kč za rok, kdy nižší školné je na základní škole a vyšší na gymnáziu.

Open Gate

Osmileté gymnázium a základní školu v Babicích u Prahy založil nedávno zesnulý nejbohatší Čech Petr Kellner. Škola má skvěle vybavený kampus, kde si žáci užívají moderní sportoviště a ty nejmodernější učebny.

Přijímací řízení je náročné, ale podle slov školáků to „stojí za to“. Ve škole opravdu žijí.

Školné činí téměř 200 tisíc Kč za rok, ale Open Gate poskytuje talentovaným dětem stipendia. A také ubytování, protože se jedná o školu s internátem.

Prague British International School

Má sice české majitele, ale výuka probíhá v angličtině. Ve třídách se potkávají děti z celého světa a absolventi mluví anglicky jako rodilí mluvčí.

Školné je opravdu vysoké – v jeslích zaplatíte 267 tisíc a v posledním ročníku střední školy až 540 tisíc korun ročně. Přesto je škola kromě cizinců oblíbená zejména mezi pražskými milionáři.

Dvěma nejlepším zájemcům nabízí stipendium ve výši 90% školného. Bohužel se to týká pouze posledních ročníků. To je ostatně běžná praxe všech soukromých mezinárodních škol.

ScioŠkola Brno

Líbí se nejen dětem. Její inspirativní přístup vyzvedla i školní inspekce. Učitelé kladou důraz na rozvoj schopností jednotlivých dětí a také na to, aby věděli, proč se učí.

Za individuální přístup si rodiče zaplatí přibližně 70 tisíc ročně, nejedná se však ve srovnání s jinými školami o částku astronomickou.

Elita bez reklamy
Většina soukromých škol odmítá označení „elitní“. Elitní je pro elitu, a to dnes působí pejorativně. Dobrou školu dělá dobré vedení a učitelé a ne to, jestli má dodatek v názvu. Majitelé uvedených institucí to moc dobře ví. Stejně tak ví, že svým školám reklamu dělat nemusí. To za ně udělají jejich studenti a absolventi.

Autor: (pp)