Děje se tak proto, že trestní stíhání nelze zahájit proti tomu, jemuž duševní choroba, která nastala až po spáchání činu, trvale znemožňuje chápat smysl trestního stíhání.

Srážka vlaku se ženou s dítětem u Sobotky
Žena s dítětem nejspíš pod vlak skočila. Policie šetří spáchání trestného činu

Krajská výjezdová skupina odboru obecné kriminality se v úterý 30. srpna minulého roku dostavila do prostoru železniční tratě a železničního přejezdu do obce Mladějov, poblíž osady Podhůra, na oznámenou srážku dvou osob s osobním vlakem. Na základě prověření daného případu a z důkazních prostředků vyplynulo, že jednání ženy bylo úmyslné a v sebevražedném úmyslu se dopustila trestného jednání proti životu jejího nezletilého dítěte, kdy k jeho usmrcení nedošlo jen šťastnou shodou náhod nezávislou na její vůli.

Motiv jednání podezřelé vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu nebyl možný zjistit. Kriminalisté při hodnocení duševního stavu podezřelé vycházeli z vypracovaných znaleckých posudků z odvětví psychiatrie a psychologie.

Srážka vlaku se ženou s dítětem u Sobotky
FOTO, VIDEO: U Sobotky srazil vlak ženu s dítětem, letěl sem i vrtulník.