Celkem bylo z věznic ve Valdicích u Jičína, Odolově na Trutnovsku, Hradce Králové a Pardubic propuštěno 658 vězňů. Původní odhady počítaly až s devíti stovkami.

Několik vězňů sice ještě čeká na výsledek odvolacích řízení, ty už však s celkovými počty amnestovaných už příliš nezahýbou.

„U třech odsouzených, kteří mají nařízen trest vyhoštění, se stále čeká na vyjádření státního zástupce, který si ponechal lhůtu," řekla v úterý mluvčí valdické věznice Eva Francová. Výsledek odvolacích řízení v příštích týdnech očekává také několik vězňů v Pardubicích.

Zda bude po vylidnění věznic následovat také redukce početních stavů zaměstnanců  a bachařů, zatím není jasné. Vedení samotných věznic se k personálním plánům a případnému zeštíhlení nechce vyjadřovat.

Nejspíš se však jejich zaměstnanci nemají čeho obávat. Věznice se totiž začnou jednak opět naplňovat, jednak bude možná odloženo otevření dvou nových věznic, které  dříve sloužily jako uprchlické tábory.

„Dočasné zakonzervování nových objektů nevyústí v propouštění příslušníků vězeňské služby," poznamenal k tomu náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák.

Kapacita věznic v Česku byla loni 20 800 míst v celkem 36 zařízeních. K 1. lednu 2013, před amnestií prezidenta republiky, bylo ve věznicích 
22 638 vězňů, z toho asi 1500 žen. Po amnestii je vězňů asi o 6300 méně.

Právě přeplněnost věznic byla jedním z důvodů amnestie.

Valdická věznice je po plzeňské druhá největší v republice. Zaměstnanost vězňů se v posledních letech pohybuje kolem 60 procent.

Vězeňská služba má v celé republice zhruba 11 300 zaměstnanců (vězeňská stráž, justiční stráž, občanští zaměstnanci), rozpočet Vězeňské služby ČR loni činil 7,16 miliardy korun. Průměrné roční náklady na jednoho vězně byly v roce 2011 zhruba 285 tisíc korun.

Amnestie v číslech

(první číslo udává počet vězňů k 1. 1. 2013, druhé číslo udává počet propuštěných díky amnestii):
Věznice H. Králové
:    389     114
Věznice Pardubice:     768     282
Věznice Odolov:          374     175
Věznice Valdice:         1184     87
Zdroj: Vězeňská služba ČR