Případem se zabývá policie, která apeluje na majitele poškozených hrobů, aby se obrátili na místní oddělení policie nebo na Technické služby města Jičína.