"Stěžovatelce se sice podařilo prokázat, že měla židovské předky, neunesla však důkazní břemeno o prokázání povědomí okupačních orgánů o této skutečnosti a že právě z toho důvodu zabavily majetek jejího otce. Krajský soud uvedl, že by postačovalo doložení, že úřady Německé říše o židovských předcích stěžovatelky věděly a že tento fakt byl jednou z příčin bezpráví páchaného na její rodině, což však ze žádného provedeného důkazu nevyplynulo. Odvolací soud navíc (odchylně od soudu okresního) vyslovil názor, že otec stěžovatelky utrpěl majetkovou křivdu již před 25. únorem 1948. Restituce nemovitostí v režimu zákona o mimosoudních rehabilitacích tak není možná rovněž z tohoto důvodu. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl pro nepřípustnost," zrekapituloval poslední dění okolo tohoto případu Ústavní soud.

Podle Kristiny Colloredo-Mansfeldové obecné soudy nesprávně posoudily nově předložené důkazy, a porušily tak její ústavně zaručené právo na soudní ochranu. Krajský soud prý pominul důkazy rasové perzekuce její rodiny, například důkaz o nacistické konfiskaci majetku její babičky jako Židovky. Dále je podle stížnosti v rozporu se zásadou in favorem restitutionis a zásadami spravedlivého procesu, že krajský soud požadoval nad rámec podmínek vymezených prvním a druhým nálezem Ústavního soudu také prokázání, že nacistické orgány v Čechách a ve Francii si zjištěné informace předávaly. Bodů ve stížnosti se objevilo více.

Roku 1991 rodina Colloredo-Mansfeldova uplatnila nároky na restituci. Nemovitý majetek včetně zámku se v restituci vrátil rodině v roce 2003, ale tím vše neskončilo, o čtyři roky později byl opět převeden do státního majetku. Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou přiřkl v září 2015 památku státu a Nejvyšší soud v únoru 2017 odmítl dovolání Kristiny Colloredo-Mansfeld proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové, který předtím potvrdil rozhodnutí Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou. Nejvyšší soud dovolání odmítl.

Rozhodnutí Ústavního soudu znamená, že zámek Opočno zůstává státu.

"Rozhodnutí Českého ústavního soudu je hanba a nehanebný útok na soukromé vlastnictví. Zamek Opočno jsme koupili v roce 1635, zachovali a zrekonstruovali jsme ho do dnešní podoby. Po stovkách let úspěšného vlastnictví nás nacisté stíhali a náš zámek byl zabaven. Poté komunisté udělali totéž! Avšak s těmito režimy se to téměř očekávalo. Ale to, aby se to stalo dvakrát v takzvané demokracii, je mimo pochopeni, je to skandál. Slova nemohou vyjádřit, jak jsme zklamaní. Naše obrovská úcta a díky patří soudcům, kteří se odvážili jít proti tomuto grotesknímu rozhodnutí," reagoval Derek Colloredo-Mansfeld.