Podle mluvčí ČIŽP Ivany Awwadové se pokutovaný skutku dopustil tím, že v březnu letošního roku zadal a organizoval nezákonnou těžbu dříví na ploše 2,30 hektaru na lesních pozemcích v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové. Při ní bylo vytěženo 750 kubíků dříví. Z okolního lesa, které patří jiným vlastníkům, bylo odcizeno 52 kubíků dříví.

Koncem března letošního roku místní odborný lesní hospodář upozornil ČIŽP, že se v lesním komplexu Cihelník nedaleko Třebechovic pod Orebem provádí rozsáhlá nezákonná těžba dříví, při které jsou poškozovány i okolní lesní pozemky sousedních vlastníků. ČIŽP okamžitě prověřila stav v lokalitě a zjistila, že ve druhé polovině března byly vytěženy lesní porosty ve třech lokalitách v k. ú. Jeníkovice u Hradce Králové. „Organizátor těžby uvedl, že si je vědom toho, že nerespektoval zákon a že předem počítal s uložením pokuty. Stromy vytěžil, protože nutně potřeboval dříví pro jednoho ze svých odběratelů,“ řekla mluvčí ČIŽP Awwadová.

K případu se vyjádřil i vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové Martin Baranyai: „Nezákonnou těžbou byla ohrožena stabilita okolních lesních porostů. O negativním vlivu neodborně provedené těžby dříví svědčí několik nových vývratů a zlomů v okolí holosečí. Organizátor těžby nerespektoval příslušná ustanovení lesního zákona, při přibližování dříví byla navíc poškozena lesní půda a byly odcizeny stromy na majetcích sousedních vlastníků.“ Organizátor těžby dřeva se proti uložené pokutě neodvolal, rozhodnutí ČIŽP je pravomocné.