Rasistický útok?

„Během minulých dnů naši aktivisté v Hradci Králové vyjádřili nesouhlas s islamizací naší země, konkrétně proti halal výrobkům. Vepřovou krví označili stoprocentně potvrzené halal prodejny kebabu. Peníze z halal certifikací jdou do rukou muslimských obcí, tedy například na výstavbu nových mešit," píší aktivisté na svém profilu.

Majitel stánku musel na tři dny zavřít a vše důkladně vyčistit. „Policie vzala tekutinu na rozbor, bylo to strašně smradlavé. Také nám tam přilepili pět plakátů, které útočili proti Islámu," potvrdila informaci manželka majitele stánku.

Celou věcí se už zabývá policie. „Neznámý pachatel způsobil škodu 4500 tisíce korun. Policie vše zadokumentovala a v současné době věc řešíme jako přestupek proti majetku. Nicméně zjišťujeme, zda tam nebyl rasistický podtext. V tom nám pomáhají kolegové ze služby pro vyšetřování extremismu. Pokud by se to prokázalo, učiníme další kroky," vysvětlila Lenka Burýšková, mluvčí hradecké policie.

V Hradci Králové to není první útok na cizince. „Před měsícem jsme měli stánek ještě u Atria. Našli jsme na něm přilepený malý letáček, kde bylo napsané, ať jdeme pryč ze země," dodala manželka majitele.

Rituální porážka má v zákoně výjimku. Ochránci se bouří
Islám kromě pravidel, co smí muslim konzumovat, také určuje, jakým způsobem má být jídlo připraveno. S tím je i spojena rituální porážka, v islámu nazývaná dhabíha.
Zvíře by při ní mělo být položeno na zem směrem ke Kábě a zabito podříznutím hrdla, a to jedním tahem nože, při kterém dojde k přetnutí tepny, jež zásobuje mozek krví. Po podříznutí pak zvíře v některých případech může být pověšeno za zadní nohy kvůli důslednému vykrvácení (krev je pro muslimy nečistá). V případě, že dojde k usmrcení zvířete jinak než podříznutím, či pokud zvíře uhyne před vykrvácením je maso považováno za znehodnocené.
Způsob porážky je předmětem diskuzí mezi některými věřícími a ochránci práv zvířat. Zvíře je v některých případech dhabíhy zabíjeno bez omráčení.
Existuje tak diskuze, zdali porážka bez omráčení nevede ke zbytečnému utrpení zvířete.
Ačkoliv je v České republice uzákoněno, že zvířata smí být zabíjena pouze po předchozím omráčení, byla muslimům a židům z náboženských důvodů udělena výjimka ze zákona.
(Zdroj: wikipedie)