Zaměřili se na zboží, které by mohlo uniknout jejich dohledu, zejména pak na lihoviny, tabák a tabákové výrobky či omamné a psychotropní látky. „V deseti případech zjistili porušení,“ hlásí mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.

Tři ženy a sedm mužů u sebe přechovávali celkem 70 kusů lysohlávek, 4,4 gramy hašiše a více než 80 gramů marihuany. Celníci předali provinilce policistům k dalšímu šetření.