Přestože ho již v říjnu loňského roku Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou poslal na tři roky do vězení za braní úplatků a navíc mu na deset let zakázal činnost ve veřejné správě, vedoucí kosteleckého odboru dopravy Milan Furda získal ve městě další post. Obsadil jedno z míst v komisi pro prevenci kriminality. Podle starosty Jiřího Bartoše na tom není nic špatného.

„V tuto chvíli není rozsudek pravomocný. Ctíme presumpci neviny. Dokud nebude případ definitivně ukončen, je Milan Furda stále normálním bezúhonným úředníkem,“ objasnil Bartoš. Navíc se prý daný post týká především dopravy ve městě.

I tak Furda nadále zůstává vedoucím odboru dopravy, kde podle obžaloby měl přijímat úplatky od 50 do 1000 korun a to hned v 60 případech. Celkem si tak měl přijít na zhruba dvacet tisíc korun.

„Celý případ se začal řešit již za bývalého vedení města. To Milana Furdu neodvolalo a já nyní nevidím důvod, proč bych to měl udělat,“ upřesnil starosta Bartoš.

Bývalá starostka Kostelce nad Orlicí Ivana Červinková podotkla, že tehdy po vynesení verdiktu nebylo možné Furdu odvolat. „Dokud není rozsudek pravomocný, nelze podle zákona úředníka žádným způsobem postihnout. Proto Milan Furda zůstal na svém dosavadním postu. Učinila se však opatření, aby neměl přístup k penězům,“ upřesnila Červinková.

Pokud by záleželo na ní, byla by pro změnu zákona, aby bylo možné alespoň dočasně úředníka z postu odvolat i v případě nepravomocného rozsudku.
Zastihnout Milana Furdu se Deníku nepodařilo. Starosta Jiří Bartoš má však s ním danou záležitost prodiskutovanou. „Vyslechl jsem ho, řekl mu svůj názor a pokud by byl pravomocně odsouzen, řešilo by se to radikálně. Nezbývalo by nic jiného, než že by musel odejít,“ uvedl.

Milan Furda vede odbor dopravy v Kostelci nad Orlicí již sedmým rokem. Úplatky měl přijímat v letech 2008 a 2009. Jako důkazy byly použity policejní zvukové a obrazové nahrávky. Na jejich nezákonné pořízení poukazoval u soudu obhájce Furdy. Sám obžalovaný se nikdy líčení nezúčastnil.

CO ŘEKL OBHÁJCE FURDY
„Alarmující je fakt, že postup vůči obžalovanému byl nelegitimní. Na základě nekonkrétních údajů z trestního oznámení bylo zahájeno sledování konkrétní osoby. To považuji za zásadní porušení zákona.“ Ivan Brož, obhájce
Je to jako by nepravomocně odsouzený za zneužívání dětí dál dělal vychovatele

Jak to vidí česká pobočka Transparency International, nevládní neziskové organizace zabývající se korupcí

Rezignací na morální odpovědnost vůči občanům. Tak hodnotí případ kosteleckého úředníka Milana Furdy, který byl i přes sice nepravomocný rozsudek dosazen do městské komise pro prevenci kriminality, Vladan Brož z české pobočky agentury Transparency International.

„Bohužel nejsme s tímto případem podrobněji seznámeni, ale na základě popisovaného příběhu mi přijde nastalá situace dost absurdní. Je sice pravdou, že do právní moci odsuzujícího rozsudku nemá starosta ze zákona povinnost příslušného úředníka odvolat z funkce, respektive, že tento úředník splňuje formálně podmínky pro výkon své činnosti. Na druhou stranu lze tento případ s trochou nadsázky přirovnat k situaci, kdy by pachatel nepravomocně odsouzený za zneužívání dětí, nadále působil jako vychovatel v mateřské škole,“ upřesnil Vladan Brož.

Podle zkušeností agentury by snad jedině tlak ze strany zastupitelstva mohl starostu přimět Furdu z čerstvě nabyté funkce odvolat.

„Můžeme říct, že se jedná o ukázkový případ rezignace na morální odpovědnost vůči občanům,“ dodal Brož.