Mladíci by svým případným svědectvím mohli významnou měrou přispět k řádnému objasnění prošetřované události.

Jakékoliv informace k osobám prosím sdělte policistům na bezplatnou telefonní linku 158 nebo přímo na telefon 974 533 721.