Provedené měření vyloučilo nebezpečí a odpad byl odvezen do sběrného dvora.