Náhodně projíždějící řidička nenechala zvíře napospas osudu na rušné příjezdové komunikaci k městu, protože poznala, že zvíře je již starší a slepé. Psa umístil Jan Kaňka do klece, avšak ještě během dne si ho zde vyzvedli šťastní majitelé, kterým pes nejen slepý, ale stářím už i hluchý, utekl. Nechybělo mnoho a mohl být sražen projíždějícími automobily.