Policisté na místě provedli důkladné šetření a z dostupných informací a výpovědi svědků zjistili, že se mělo prase v inkriminovanou dobu volně pohybovat po okolí. Jelikož při ohledání místa činu vyhodnotili, že chlívek nebyl zcela zajištěn, zůstala jednou z vyšetřovacích verzí jeho samovolný úprk. Naštěstí nebylo nutné vyhlašovat celostátní pátrání, ani prověřovat blízké. Prase bylo vypátráno nedlouho poté u zemědělce, který jej viděl volně se pohybovat, a proto se rozhodl ho zadržet a majitelce navrátit. O jeho motivaci k útěku můžeme jen spekulovat.

Zdroj: Youtube

Ač by se mohla zdát tato kauza banální, je důležité si uvědomit, že za zvíře má vždy stoprocentní zodpovědnost jeho majitel, který je povinen si zvíře řádně zabezpečit. Takové zvíře může způsobit i nemalé škody. Dle občanského zákoníku, způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem.