„Jednání je odročeno za účelem vypracování dodatku znaleckého posudku a případně předvolání dalších svědků," řekl předseda senátu Jiří Vacek.

Jeden krok kupředu však v případu Martina Balouna, Jakuba Čejpy, Martina Kobrleho, Petra Kučery, Jakuba Marka, Stanislava Petra, René Svobody a Jaroslava Voženílka učiněn byl.

Muži, kteří se měli coby členové systému známého jako letadlo na východě Čech v letech 2007 a 2008 neoprávněně obohatit provizemi za sjednání pojistných smluv, podle znalce Romana Pátka způsobili škodu převyšující 26 milionů korun, nikoli 43 milionů, jak je uvedeno v obžalobě. Obhájci však požadují opětovné přepočítání částky.