Voda do sálu novopackého kulturního střediska vnikla v úterý 22. května ve 13 hodin po prudkém lijáku, a ještě jednou při večerním přestavení, kdy vyhnala publikum ze židlí.