Již při oznámení vykazoval silné známky podnapilosti. Po příjezdu policejní hlídky brzy vyšlo najevo, že samotné oznámení se nezakládá na pravdě. Mladík se mylně domníval, že jej policisté odvezou domů. I přes upozornění začal opětovně volat na tísňovou linku a službu konající policisty urážet. Policejní hlídka jej vyzvala, aby zanechal svého protiprávního jednání a podrobil se dechové zkoušce. To však odmítl a vyhrožoval, že ve svém volání bude nadále pokračovat. Jelikož hříšník s policisty žádným způsobem nespolupracoval a rovněž neuposlechl ani jednu ze zákonných výzev, nezbývalo mužům zákona nic jiného, než použít donucovacích prostředků a pout. Během toho provinilec kladl aktivní odpor, kdy se měl snažit hlídce vykroutit a opakovaně měl policisty slovně urážet. V tomto svém jednání měl nadále pokračovat i na obvodním oddělení v Kopidlně a rovněž při cestě na protialkoholní záchytnou stanici v Hradci Králové.

Muž se tak měl svým jednáním dopustit přestupku podle zákona o elektronických komunikacích tím, že měl uskutečnit zlomyslná volání na číslo tísňové linky a přestupku proti veřejnému pořádku tím, že neuposlechl výzev úřední osoby. V případě prokázání viny tak muži hrozí peněžitá pokuta až ve výši 200 tisíc korun.