Sraz všech zúčastněných byl v osm hodin ráno. Po nezbytném občerstvení čekala na nimrody kontrola ze strany policistů.

„U čtrnácti náhodně vybraných lovců jsme revidovali lovecké lístky, průkazy zbraní a povinné pojištění. Na závěr je ještě čekala orientační dechová zkouška na alkohol. Nutno podotknout, že ani v jednom případě policisté nezjistili žádné nedostatky, a tak nic nebránilo v zahájení honu,“ uvedla mluvčí jičínské policie Hana Klečalová.

Na tři desítky myslivců, 13 honců a devět loveckých psů vyrazilo do okolí Mlázovic a Chotče. Při výřadu pak bylo napočítáno až dvě stě kusů ulovené drobné zvěře. Na závěrečném posezení čekal účastníky honu „myslivecký soud“ a pasování nových členů.