Bohužel oznamovatel věděl pouze, že se nachází v lese, který však vůbec nezná, zapadl do odvodňovacího žlabu a jelikož je invalidní, nemůže se z místa dostat. Policisté včetně psovoda za pomoci lokalizace mobilního telefonu po muži začali pátrat a za necelých 30 minut byl nalezen.

Muž jevil známky silné podnapilosti, což prokázala také provedené dechová zkouška, která vyšla pozitivně s hodnotou přes tři promile. Policisté muže vyzvali k podrobení se lékařskému vyšetření, se kterým však nesouhlasil. Pána policisté doprovodili do místa bydliště. Jeho přestupek bude oznámen příslušnému správnímu orgánu k projednání.