„Policie by měla mít službu 24 hodin denně kvůli větší bezpečnosti občanů,“ vysvětlil místostarosta Ladislav Brykner s tím, že plánujeme nové zázemí v objektu sousedícím s úřadem v Nové ulici.

Nyní je strážníků 11, jejich počet by se měl zvednout na 13. Dva další zaměstnanci by měli přibýt pro sledování kamer v době, kdy se v Jičíně děje nejvíce nepravostí, jako je vandalismus, krádeže a podobně. K tomu by radnice ráda využila možnost zaměstnat hendikepované spoluobčany.

„Máme představu, že by to začalo fungovat od 1. května, ale může se ttermín i posunout,“ dodal Brykner.

„Je třeba ještě zrekonstruovat objekt a ještě před tím zpracovat projekt a nechat ho schválit zastupitelstvem. Do teď hlídala kamery státní policie, to se ale od příštího roku změní a dohlížet na ně bude městská,“ vysvětlil tajemník úřadu Peter Bareš. Náklady na provoz i opravu budovy se vyšplhají do statisíců.