Jaké výhody platební karta poskytuje? Těch je nesporně mnoho, ale zásadní výhodou je možnost platby za zboží nebo služby přímo, tedy bezhotovostním platebním stykem. Co to znamená pro majitele platebních karet? Ti již nemusí běžně nosit peníze vhotovosti při sobě. Každý by se však měl ke své platební kartě chovat zodpovědně a měl by ji mít uloženou na takovém místě, na kterém by byla zabezpečena proti odcizení. Další co by měl mít každý majitel platební karty na paměti je číselný PIN kód, který je třeba mít uložený pouze ve svépaměti, nikoliv napsaný na lístku, natož pak přímo na samotné platební kartě.

PIN vyznačený na kartě

Vposlední době policisté na okrese Jičín zaznamenali zvýšený počet případů, kdy pachatelé odcizili právě platební karty a ve většině případech i svyznačeným číselným PIN kódem. Občané si většinou svoje platební karty ukládají do svých peněženek nebo do pouzder sosobními doklady a to jsou právě ty objekty, které pachatele nejvíce přitahují. Podle zjištění policistů dochází kpřevážným krádežím peněženek zodložených tašek vobchodech, zkabelek nebo například ze zavazadel uložených v motorových vozidlech. Kolikrát se stalo, že než majitel platební karty zjistil její odcizení, tak už neměl na svém účtu žádné peníze. Pachatelé, kteří totiž vodcizené peněžence najdou platební kartu s vyznačeným číselným PIN kódem, okamžitě provedou u nejbližšího bankomatu největší možný výběr peněz. Občan, který zjistí, že mu byla platební karta odcizena, tak by měl tuto skutečnost nahlásit co nejdříve peněžnímu ústavu, u kterého má účet založený a tím provést její blokaci a dále by měl věc oznámit na Policii. Každý, kdo vlastní platební kartu a nepoužívá ji často, měl by mít přehled o tom, kde ji má uloženou. Kolikrát se občané mylně domnívají, že mají peníze vbance na svém účtu a přitom již nevlastní ani korunu, protože dostatečně nezajistili svoji platební kartu proti krádeži. Vpřípadě, že by měli peníze vhotovosti uložené vpeněžence, tak by měli o ně jinou starost a peněženku by si lépe ohlídali. Policie proto varuje všechny majitele platebních karet, aby si je lépe zabezpečili proti odcizení a nakládali snimi jako sjinými cennými věcmi.