Jednotky provedly průzkum místa nálezu. K úniku tekutiny z barelů nedošlo. Na místo vyjel také chemický automobil z centrální stanice Hradec Králové. Hasiči provedli přeměření všech dvanácti barelů. Jednalo se o znečištěnou vodu chemikáliemi z předešlé varny drog.