Ve stanoveném termínu své závazky však nesplnila. Soud pro oprávněnou pohledávku firmy, která přesahovala částku sto tisíc korun, nařídil exekuční výkon rozhodnutí. Pověřený úředník následně sepsal v místě trvalého bydliště povinné soupis movitých věcí.

V seznamu se nacházelo i osobní motorové vozidlo. Přes výslovné poučení vykonavatele o tom, že zaznamenaná věc nesmí být poškozena, zničena, odstraněna, zcizena nebo opuštěna, neuposlechla dlužnice opakované výzvy příslušného soudu k přistavení automobilu na stanovené místo.

Do současné doby neuhradila ani dlužnou částku. Případ nyní prošetřují jičínští kriminalisté pro podezření ze spáchání přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a poškození věřitele. V případě prokázání viny hrozí ženě až pět let vězení. (PČR)