Její činnost částečně zajišťuje Oddělení pobytových agend v Hradci Králové, Ulrichovo nám. 810, PSČ 501 01, které rozhoduje o prodloužení platnosti a doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů, ověřuje pozvání, přijímá oznámení o ztrátě, odcizení či zničení cestovního dokladu, vydává potvrzení o oprávněnosti k pobytu cizinců na území ČR.

Oddělení funguje v pondělí a středu v době od 8 – 17 hodin, tel spojení 974 520 805. Agendu dlouhodobých pobytů a víz nad 90 dnů převzal od 1. 1. 2011 Odbor azylové a migrační politiky MV, Hradec Králové, Ulrichovo nám. 810.