„Za přestupky, kterých bylo deset a půl tisíce, uložili policisté pokuty v celkové výši téměř 7,3 milionů korun. Přestupků podle zákona o pobytu cizinců bylo přes pět a půl tisíce. Ubytovatelé cizinců se dopustili 432 správních deliktů, za což zaplatili na pokutách skoro 330 tisíc korun,“ uvedla preventistka cizinecké policie Iva Kormošová.

Na území Královéhradeckého kraje žije trvale 6870 cizinců, dalších 8456 tu přebývá dlouhodobě. V sousedním Pardubickém kraji žije trvale o něco méně cizinců – 4202 a dalších 7779 zde pobývá dlouhodobě.

Nejpočetnějšími komunitami jsou Ukrajinci, Poláci, Slováci a Vietnamci. „Můžeme se také setkat s občany Brazílie, Guatemaly, Kamerunu, Jordánska, Mali, Peru, Ugandy či jiných zemí,“ dodala Iva Kormošová.⋌ (hd)