Velké škody napáchal živel i na Peckovsku, před obcí Vřesník doslova smetl část smrkového lesa. Dříví bude z větší části možné použít jen jako palivové.