Mezi poškozenými objekty a předměty byly květináče, dvířka elektrických rozvaděčů, lavičky, dopravní značky, plastové kontejnery a jako poslední ještě budova na vlakovém nádraží.

Jak sami uvedli, nešlo jim při sprejování o poškození věci, ale pouze o sebeuspokojení a dále o dobrou zábavu.

Pro jejich výtvory ovšem neměli majitelé popsaných a postříkaných objektů žádné pochopení. A není se ani co divit. Vždyť svým jednáním způsobili škodu ve výši nejméně 11 tisíc korun. (PČR)