„Tohoto skutku se muž dopustil tím, že v dubnu letošního roku zadal a organizoval nezákonnou těžbu dřeva na ploše 1,5 hektaru na svých lesních pozemcích v katastrálním území Dlouhá Třebová na Orlickoústecku. Bylo vytěženo 430 metrů krychlových dřeva. Z pokácených stromů odvezl pouze cenné výřezy z kmenů. Vrchní části smrků a potěžební odpad ponechal na místě, takže se zde během letního období rozmnožil kůrovec a po vyrojení napadl okolní smrčiny,“ popsala případ mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.

V srpnu letošního roku pracovníci Městského úřadu Ústí nad Orlicí požádali ČIŽP o spolupráci v případu nezákonné těžby dřeva v Dlouhé Třebové poté co vlastník lesa nereagoval na výzvy místního obecního úřadu. ČIŽP okamžitě prověřila stav v lokalitě a zjistila, že zadavatelem nezákonné těžby je člověk, který v březnu organizoval obdobnou nezákonnou těžbu u Hradce Králové. „Bylo zjištěno, že dotčené lesní pozemky nový vlastník lesa zakoupil 8. dubna letošního roku, přičemž ihned po koupi začal těžit stromy. Změna vlastnictví ani záměr těžby nebyly ohlášeny odbornému lesnímu hospodáři, ani orgánu státní správy lesů,“ řekla Awwadová.

Podle ní vlastník lesa při výpovědi na policii uvedl, že si je vědom toho, že nerespektoval zákon a předem počítal s uložením pokuty. „Tvrdil, že stromy vytěžil, protože nutně potřeboval dříví pro jednoho ze svých odběratelů. Po ukončení prací zůstaly na pasece vrcholky vytěžených stromů, v nichž se v letním období rozmnožili kalamitní škůdci lýkožrout smrkový a lýkožrout lesklý, kteří po vyrojení napadli okolní smrčiny,“ dodala mluvčí.

K případu se vyjádřil i vedoucí oddělení ochrany lesa ČIŽP v Hradci Králové Martin Baranyai. „Mýtní úmyslná těžba se v tomto případě značně odchylovala od běžného hospodaření v lesích, které by mělo zajišťovat trvale udržitelné hospodaření. Nezákonnou těžbou byla ohrožena stabilita okolních lesních porostů. Jelikož se jednalo o opakovaný delikt u stejné osoby, bylo přikročeno k přísnější sankci.“

ČIŽP uložila vlastníkovi lesa pokutu ve výši 350 tisíc korun. Muž se neodvolal a rozhodnutí je v současné době pravomocné. „Naše inspekce bude tuto lokalitu sledovat s ohledem na zanedbání ochrany lesa proti kůrovci a následně prověří, zda holiny po těžbě budou řádně zalesněny v zákonné dvouleté lhůtě,“ uzavřela mluvčí České inspekce životního prostředí Ivana Awwadová. ⋌(hd)