Bývalý trutnovský policista vloni v květnu zastřelil v potyčce majitele domu a jeho psa. Žalobce ho viní z ublížení na zdraví a poškozování cizí věci. K obžalobě se přidali rovněž pozůstalí a osoby blízké oběti. V programu jednání byly výpovědi obžalovaného a některých svědků.

Po formálních náležitostech, při kterých se zjistilo, že poškození nedodali všechny potřebné doklady, vypovídal obžalovaný jednatřicetiletý Jiří Jungman.

„V pátek 16. května jsem byl s kolegy nejprve v jedné a pak v další restauraci,“ rekapituloval události květnové noci.

Uvedl, že za večer vypil postupně pět dvanáctistupňových, tři desetistupňová piva a dvě odlivky lihoviny.

„Cítil jsem se podnapilý, ale běžná komunikace fungovala,“ uvedl. Při cestě domů, něco po druhé hodině nad ránem, ho štěkot psa přilákal k plotu rodinného domu. Změnil trasu cesty, přistoupil k plotu a začal na psa mluvit.

„Pes byl rotvailer. Kdysi jsem takového měl, asi se ve mně probudila nostalgie. To přece lidé dělají, že mluví na psa, který je za plotem,“ vysvětloval důvody jednání. Když poznal, že pes nepřestane štěkat, chtěl odejít.

Pak se podle jeho výpovědi náhle otevřela vrata plotu, vyběhl z nich muž a se zvoláním: „Ty hajzle, já tě zabiju“ ho prudce udeřil do obličeje. Jiří Jungman líčil situaci, kdy byl bit a zároveň napadán psem bez možnosti obrany. „Pak jsem upadl. Dál na mne padaly rány a útočil pes. Určitě jsem volal, ať mě nechá a že jsem policista,“ uváděl.

Ležel na zemi, vytáhl svou legálně drženou soukromou zbraň. Nejdříve se pokusil muže střelit do nohy. Když na ránu nereagoval, vystřelil podruhé. „Útoky přestaly. Okolnosti třetího výstřelu, po kterém zahynul pes, si nevybavuji, byl jsem v šoku.“

Potom prý zavolal rychlou záchrannou službu a policii. Té odevzdal pistoli značky Glock ráže devět milimetrů.

Jiří Jungman na žádost soudu vysvětloval, že použitá zbraň byla jeho vlastní, legálně držená na ochranu života, zdraví a majetku. Jako policista cítil povinnost zasahovat i mimo službu a navíc se prý v minulosti dostal do situací, které ho přiměly zbraň si pořídit.

Právní zástupce poškozených vznesl dotaz, proč si jako profesionál v oboru vzal střelnou zbraň na akci, u níž předpokládal konzumaci alkoholu? Obžalovaný zprvu nenacházel odpověď a pak argumentoval, že má zbraň na svou ochranu. A noc je reálnou dobou, kdy by mohl být případně napaden.

Výslech svědků a čtení svědeckých výpovědí se v hlavních rysech nelišily od výpovědi obžalovaného.
Svědkyně uvedla, že i zastřelený majitel domu před konfliktem konzumoval alkohol. Podle její výpovědi přišel domů z restaurace asi hodinu před konfliktem, ale žádnou velkou opilost na něm nepozorovala. Měl prý klidnou povahu. Pes byl vycvičený a poslušný. Proto se domnívá, že obžalovaný musel psa nejspíše vydráždit.

V rozporu s výpovědí obžalovaného také uváděla, že před fyzickou potyčkou vyzval majitel domu osobu za plotem k odchodu.

Čtená svědectví kolemjdoucích, zasahujícího zdravotnického personálu a veterinárního lékaře nepřinesla žádné důkazy, které by výpovědi obžalovaného i svědků nějak měnily.

Dnes v úterý 28. dubna budou slyšeni odborní znalci a nad bývalým policistou bude vynesen rozsudek.