Podle obžaloby se muži dopustili trestného činu podvodu a poškozování cizích práv. Vašátko, který si již odpykává trest za jiný skutek, je navíc obžalován ze zpronevěry.

Podle státní zástupkyně Marie Vitouškové Dyntar a Vašátko v období od listopadu 2004 do srpna 2006 převážně v královéhradeckém autobazaru, který patřil Dyntarovi, uzavírali prostřednictvím cizích dokladů smlouvy o spotřebitelském úvěru na nákup vozidel, aby je pak opakovaně získali ve svůj prospěch. „Uváděli u jednotlivých klientů hrubě zkreslené údaje o jejich průměrných měsíčních příjmech a pracovním zařazení. Pod různými záminkami od nich vylákali osobní doklady či padělali plné moci od klientů, kteří o jejich počínání nevěděli,“ uvedla státní zástupkyně.

Podvodným způsobem uzavřené úvěry na nákup vozidel však nebyly spláceny, nebo byly uhrazeny jen částečně. Tři peněžní společnosti, které poskytly 66 úvěrů, tak byly poškozeny o téměř 9,9 milionu korun. Největší škodu, přes 8,9 milionu, vykazuje Česká spořitelna. Tyto peníze obžalovaní údajně použili pro svou potřebu. Kromě toho se v dalších 36 případech pokusili vylákat od finančních společností dalších asi pět a čtvrt milionu korun, avšak k uzavření úvěrů nedošlo.

Vašátko je obžalován i ze zpronevěry. V dubnu 2006 měl uzavřít leasingovou smlouvu na nákup motocyklu Suzuki. Splátky však dlouhodobě nehradil. Koncem roku 2006 vozidlo v rozporu s podmínkami pronajímatele prodal jiné osobě. Tím leasingové společnosti způsobil škodu ve výši přes 252 tisíce korun.

Vašátko měl podle obžaloby také v červenci 2005 s použitím osobních dokladů otce své tehdejší přítelkyně, ale bez jeho vědomí, uzavřít leasingovou smlouvu na nákup ojetého vozidla Volkswagen Golf v hodnotě 125 tisíc korun. Měsíční splátky však řádně nehradil, čímž leasingové společnosti způsobil škodu ve výši téměř 32 tisíc korun.

Podle obžaloby Dyntar a Vašátko využívali svých přátel k tomu, aby jim půjčili osobní doklady, nebo jim je v nestřeženém okamžiku odcizili. „Dělali to různými způsoby. Vašátko zneužil i rodinu své přítelkyně, kde sebral všechny doklady, opsal je a uzavírali na ně smlouvy,“ řekla Marie Vitoušková. Obžalovaní svou vinu doznali jen částečně.

Včera vyslechnutí svědci tvrdili, že žádné úvěry na nákup vozidel neuzavírali, že jejich podpisy nejsou pravé a některé údaje na smlouvách, které jim byly předloženy, nejsou pravdivé. „Osobní doklady jsem půjčila kamarádce, která mi řekla, že je potřebuje, protože má problémy s převodem automobilu dovezeného z Německa,“ vypověděla jedna svědkyně. Jiný svědek uvedl, že na diskotéce ho jeho známý požádal o poskytnutí kopie svého občanského průkazu, kterou potřebuje k dovozu auta ze zahraničí. „Nabídl mi za to tisíc korun,“ poznamenal svědek.

Hlavní líčení s Dyntarem a Vašátkem krajský soud odročil na 4. září letošního roku.