Oba obžalovaní údajně v letech 2000 až 2003 vstoupili do projektu výstavby optického kabelu akciové společnosti České radiokomunikace Praha. Uzavírali smlouvy se zúčastněnými společnostmi i s majiteli pozemků.

Inkasovali od nich zálohy za služby, které pak neprovedli. Svým podvodným jednáním mohli vylákat od poškozených celkem 266 705 korun. Mimo to se pokusili vylákat dalších asi 14,5 milionu korun.