„Do oběhu uvedl přes 53 kilogramů tabákových výrobků. Na spotřební dani neodvedl státu přes 38 milionů korun a na dani z přidané hodnoty dalších více než 7,3 milionu korun,“ uvedla státní zástupkyně Vlasta Zvelebilová. Kafka tvrdil, že šlo o surový tabák, který není ke kouření, tudíž nepodléhá spotřební dani.

Jak uvedl při zdůvodnění zprošťujícího rozsudku předseda senátu Luboš Sovák, u obžalovaného nebyl úmysl daně nezaplatit. Souhlasil s Kafkovým obhájcem Jiřím Slezákem, který upozorňoval na nesprávný postup celních úřadů i úředníků ministerstva financí.

„Chybí přesná právní úprava. Také pozdější novela, která měla charakterizovat tabák, je v rozporu s právem Evropské unie.“

Státní zástupkyně se proti rozsudku na místě odvolala.