Stane se tak nejdříve 20. května, na kdy senát odročil hlavní líčení. Do té doby má soud obdržet nové znalecké ocenění jednoho motocyklu, tím by se mělo ukončit dokazování.

Podle obžaloby Dyntar a Vašátko od listopadu 2004 do srpna 2006 v královéhradeckém autobazaru, který patřil Dyntarovi, uzavírali smlouvy o spotřebitelském úvěru, aby jej opakovaně získali ve svůj prospěch. Přitom měli uvádět zkreslené údaje o klientech. Tři peněžní společnosti, které poskytly 66 úvěrů, tak měly být poškozeny o téměř deset milionů korun.

Aleš Vašátko, který si již odpykává trest za jiný skutek, je navíc obžalován i ze zpronevěry. ⋌(hd)