Obvinění se měli podílet na uzavírání smluv na prodej zboží, například řepky olejné, a inkasovat od kupujících finanční hotovost. Zboží však nikdy nevlastnili, přesto před poškozenými vlastnictví předstírali.

„Podmínkou uzavření obchodu bylo proplacení celé hodnoty nebo podstatné části nasmlouvaného zboží ještě před jeho faktickým dodáním. Následně pak pod smyšlenkou vzniklých problémů s plněním smlouvy, například v zájmu urychlení obchodu, se souhlasem kupujícího rozšířili okruh firem zúčastněných na obchodu.

V tomto řetězci pak došlo již bez možnosti přímé kontroly nad vloženými finančními prostředky a bez aktivní účasti koncového kupujícího k uzavření smluvního vztahu. Podstatou byla finanční sankce pro případ nedodržení smluvních ujednání. Současně již byly vytvořeny takové podmínky, které legálně umožňovaly tuto sankci uplatnit. Její výše dosahovala i více než polovinu zaplacené ceny za zboží,“ uvedl k případu Petr Syrovec, vedoucí odboru hospodářské kriminality východočeské policejní správy.