Záměr senátu však zhatila matka obžalované. Nepřišla. Soudu písemně vzkázala, že nemůže kvůli zdravotním potížím hovořit, a že na svém slyšení trvá. Senát proto hlavní líčení musel odročit na 14. června.

Podle obžaloby Ingrid Pichertová, která má advokátní kancelář v Hradci Králové, v srpnu roku 2008 nabídla předsedovi představenstva společnosti Sechmet Olomouc Ladislavu Navrátilovi možnost zprostředkování koupě dvou budov i s pozemky v Olomouci, které vlastnila Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů ČR.

Advokátka po Navrátilovi přitom požadovala, aby předem složil kupní cenu 1,5 milionu korun formou advokátní úschovy. Obžalovaná poté nechala s věřitelem uzavřít takzvanou Svěřečnou smlouvu o advokátní úschově peněz.

Ladislav Navrátil poté ze svého osobního účtu převedl bezhotovostně 16,5 milionu korun na účet advokátky Pichertové. Avšak ta svůj slib nesplnila.
„Kupní smlouvu o prodeji daných nemovitostí ve prospěch společnosti Sechmet nejen v daném termínu nezprostředkovala, ale ani nevešla v žádné konkrétní jednání, vedoucí k přípravě a realizaci daného prodeje,“ stojí v obžalobě.

Podle ní Ingrid Pichertová inkasované peníze užila pro své dvě soukromé platby ve výši přes 8,1 milionu a 6,5 milionu korun.

Pichertová sice 13. listopadu roku 2008 nechala uzavřít ke Svěřečné smlouvě dodatek s tím, že částka 16,5 milionu korun bude věřiteli vrácena z advokátní úschovy, avšak opět tento závazek nesplnila. „Teprve následně, po opakovaných urgencích ze strany předsedy představenstva společnosti Sechmet Olomouc Ladislava Navrátila, obžalovaná vrátila dané firmě 3,444 milionu korun,“ uvádí obžaloba.

Svědectví bratra obžalované

Ingrid Pichertová se nejen včerejšího, ale i předchozích soudních jednání ze zdravotních důvodů nezúčastnila. Poškozený Navrátil u soudu uvedl, že na základě iniciativy Pichertové se rozhodl přistoupit na koupi Domu odborových svazů v Olomouci.

„Začal jsem mít pochybnosti, když jsem na internetu zjistil, že uvedený objekt není nabízen k prodeji,“ uvedl Navrátil. Na základě této zkušenosti požadoval od Pichertové vrácení peněz a odmítl jí půjčit dalších dvanáct milionů korun.

Ve čtvrtek bratr obžalované Václav Pichert tvrdil, že byl ochoten sestře pomoci. Podle něho mělo jít o vrácení půjčky asi 16 milionů korun. Navrátil se však při osobním setkání choval arogantně a k dohodě nedošlo.

„Vydíral nás. Mezi ním a mou sestrou býval milenecký vztah. Pak to skončilo a Navrátil požadoval rychlé navrácení půjčky. Podle sestry jí však peníze dal, aby je výhodně investovala,“ vypověděl bratr obžalované.

V případě prokázání zpronevěry hrozí Ingrid Pichertové pět až deset let vězení.