I když počasí závodníkům moc nepřálo, přesto se soutěže zúčastnilo 10 čtyřčlenných družstev, která byla rozdělena do dvou věkových kategorií. Splnění všech čtyř disciplín /jízdy na dopravním hřišti, jízdy zručnosti, znalosti pravidel provozu na pozemních komunikacích a první pomoci / rozhodlo o konečném pořadí družstev.

Kategorii mladších žáků nakonec vyhrálo družstvo ze Základní školy vMiletíně, druhé skončilo družstvo ze Základní školy Husitská vNové Pace a třetí místo obsadilo družstvo ze Základní školy Komenského vNové Pace.

Vkategorii starších žáků slavilo vítězství družstvo ze Základní školy Husitská vNové Pace, na druhém místě skončilo družstvo žáků ze Základní školy vMiletíně a třetí místo obsadilo družstvo ze Základní školy Komenského vNové Pace.

Na průběhu celého klání dohlížela Policie ČR, Městská policie Nová Paka, MěÚ Nová Paka – odbor dopravy, odbor školství a kultury a Autoškola Vašek Nová Paka. Vrchním rozhodčím soutěže byla Mgr. Vladěna Matoulková.

Vítězové obou kategorií postoupili do krajského kola, které se bude konat ve dnech 5. - 6. června 2007 vChrudimi.