Ženy nerespektovaly pracovní povolení úřadu práce a vykonávaly jinou činnost, než měly povolenu. Proto cizinecká policie neváhala přikročit k razantním sankcím.

„Na jaře je odhalili policisté s celníky při kontrole jedné hradecké firmy. Úřad práce jim vydal povolení na práci jako pomocník - uklízeč, což ony nerespektovaly a pracovaly na lince, kde balily potraviny,“ upřesnila prohřešek mluvčí hradecké cizinecké policie Iva Kormošová.

Vstup na území České republiky byl ženám ve správním rozhodnutí zakázán na rok. Ukrajinky musí opustit zemi do patnácti dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. (sir)