Ale i na kontrolu míst se zvýšenou koncentrací cizinců, kontrolu dodržování pobytového režimu cizinců, pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, odhalování používání neregulérních cestovních dokladů, kontrolu a dodržování příslušných právních předpisů cizinci se zaměřením na páchanou trestnou činnost atd.

Do akce byli zapojeni policisté všech inspektorátů cizinecké policie a odboru specializovaných činností v rámci našeho oblastního ředitelství.
Dále se akce účastnilo sedm psovodů se služebními psy cizinecké policie. Vše proběhlo v součinnosti s úřady práce a celními úřady. Na Hradecku bylo zkontrolováno celkem 420 osob, z toho 299 cizinců z tzv. „třetích zemí“ (cizinci ze zemí mimo Evropskou unii) - např. občanů Ukrajiny, Vietnamu, Moldávie, Mongolska atd., 47 vozidel, zjištěno bylo 43 přestupků, za které bylo uloženo 43 blokových pokut v celkové výši 36 000 Kč.

Cizinci například neměli zdravotní pojištění, neměli nahlášenou změnu pobytu na území České republiky, nepředložili ke kontrole cestovní doklad, pobývali na našem území nad rámec platnosti svých pobytových víz atd. Byly zjištěny dva správní delikty ubytovatelů, za což jim byly uloženy dvě blokové pokuty v celkové výši dva tisíce korun. Tři cizinci pobývali na území ČR neoprávněně a musí republiku opustit. V Jičíně byl kontrolován občan Moldavska, kterému bylo uloženo správní vyhoštění na dva roky. V Hradci Králové totéž postihlo dva občany Ukrajiny. Muž byl vyhoštěn na jeden a žena na tři roky.