Důvodem bylo podezření z porušení práv k ochranné známce Hallo Kitty a ochranné známce a průmyslovému vzoru Nike. Obuv původem z Číny byla dovážena v kontejneru příjemci z České Třebové.

„Pokud by zboží bylo vpuštěno na český trh, vznikla by majitelům ochranných známek škoda dosahující výše téměř 24,5 milionu korun,“ tvrdila mluvčí Celního ředitelství Hradec Králové Jitka Fajstavrová.

Podle ní celníci zadrženou obuv umístili do skladu celního úřadu a případ oznámili právním zástupcům majitelů ochranných známek. „Těm nyní běží desetidenní lhůta, ve které se můžou rozhodnout, zda budou chtít svá práva bránit soudní cestou. Alternativně však mohou předložit celnímu úřadu souhlas dovozce s takzvaným zjednodušeným postupem. V tomto případě zboží bude na náklady dovozce zlikvidováno, bez toho, aniž by proběhl soud, který by určil, jestli se o padělky skutečně jedná či nikoliv,“ upřesnila Fajstavrová s tím, že celní úřad může dovozci uložit pokutu až do výše 100 tisíc korun.
Celníci z východních Čech zajistili letos při svých kontrolách více než 68 tisíc párů obuvi podezřelé z porušení práv k ochranným známkám v hodnotě téměř 130 milionů korun.