V roce 2019 totiž provedla výměnu měřícího zařízení bez toho, aniž by informovala správce daně a započala s neoprávněným odběrem zemního plynu osvobozeného od daně, jenž používala pro svoji podnikatelskou činnost.

Celníci zjistili porušení zákona, podle zjištění nešlo však o trestný čin. Pochybením ale vznikl nedoplatek na dani téměř 600 000 korun a dále povinnost uhradit penále ve výši téměř 120 tisíc korun. Společnost svoji chybu uznala a celou sumu uhradila na účet celní správy.