Královéhradecký kraj se nachází v celostátním průměru, avšak specifikem jsou časté nehody způsobené střety se zvěří, zejména v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou.

Tyto nehody tvoří téměř čtvrtinu všech dopravních nehod v kraji.

Regionální dopravní konference jsou každoroční cyklus debat, které se zabývají problematikou bezpečnosti na komunikacích v jednotlivých krajích České republiky. Tento oblíbený formát diskuzí se díky spolupráci s Portálem nehod a Deníkem více zaměří na sledování rizikových míst a také na informování veřejnosti, v kterých lokalitách mají za volantem dbát zvýšené opatrnosti. 

Na konferenci se sešli dopravní experti, zástupci hejtmanství a také municipalit. Organizátory letošního ročníku jsou společnosti RSE Project a Data Friends, projekt je financován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů (ČKP).

Michal Štěbeták z DataFriends k tomu podotkl: „Co se týče nehodovosti v Královéhradeckém kraji, nacházíme se zhruba uprostřed. Ani špatní, ani výborní. Zajímavé je, že zde často dochází k nehodám z důvodu předjíždění, což je v souladu s republikovým průměrem. Královéhradecký kraj však patří mezi kraje, kde k takovým nehodám dochází častěji. Specifikem jsou také nehody způsobené střety se zvěří, zejména v okresech Jičín a Rychnov nad Kněžnou, kde tvoří téměř čtvrtinu všech nehod za posledních pět let. To je významný problém, protože se jedná o neregulovatelný faktor. Snažíme se najít způsoby, jak řidiče lépe informovat, například prostřednictvím navigačních systémů.“

Všechny informace z analýz slouží jako základ pro plánování dalších opatření k zvýšení bezpečnosti.

Diskuse se zaměřila nejen na analýzu nehodovosti, ale také na hledání konkrétních řešení a opatření. V Královéhradeckém kraji bylo vytipováno deset nejrizikovějších míst. V panelové diskusi byla tato místa a jejich současné řešení podrobně rozebrána.

David Pauk, bezpečnostní auditor RSE Project, představil konkrétní nehodové místo nedaleko Lubna u Nechanic. Tento úsek silnice třídy II je problémový kvůli špatně řešenému směrovému oblouku.

„Řidiči zde často nezvládají manévr, protože parametry oblouku neodpovídají povolené rychlosti,“ vysvětlil Pauk.

Jako dočasné řešení navrhl zlepšení informovanosti řidičů pomocí výstražného značení a vodících čar, ideálním řešením by však byla přeložka silnice.

„Snahou každého z nás je řešit problémy komplexně, nejen opravovat silnice, ale také zajistit jejich dlouhodobou bezpečnost a komfort pro uživatele,“ připomenul David Pauk.

Jan Chalas, jednatel společnosti DataFriends, na setkání představil klíčové statistiky a analýzy nehodovosti v regionu. Datoví analytici pracující pro Portál nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu.

Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIPu, Policie ČR a společnosti RSE Project.

Mezi účastníky setkání byla primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová, vedoucí oddělení silničního hospodářství kraje Jiří Pospíšil, vrchní komisař Policie Lukáš Pultar, vedoucí BESIPu Tomáš Neřold, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Královéhradecký kraj a analytici společností RSE Project a DataFriends.

Top 10 rizikových míst v Královéhradeckém kraji 

1. Okres Hradec Králové – křižovatka výjezdů u obchodního centra v ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové – 30 nehod, 15 zraněných – za poslední dva roky 9 nehod – nejčastější příčina nehod: při odbočování 
2. Okres Hradec Králové – úsek silnice II/308 u obec Černilov – 29 nehod, 20 zraněných – za poslední dva roky 10 nehod – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
3. Okres Náchod – úsek silnice II/303 u vesnice Pěkov – 24 nehod, 19 zraněných – za poslední dva roky 8 nehod – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
4. Okres Rychnov nad Kněžnou – úsek sil I/321 u města Solnice – 19 nehod, 7 zraněných – za poslední dva roky n9 ehod – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem
5. Okres Trutnov – křižovatka na silnici I/37 u obce Nové Kocběře – 18 nehod, 19 zraněných – za poslední dva roky 5 nehod – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu vozovky
6. Okres Rychnov nad Kněžnou – úsek silnice III/3211 u Rychnova nad Kněžnou – 17 nehod, 7 zraněných – za poslední dva roky 4 nehody – nejčastější příčina nehod: nezaviněná řidičem
7. Okres Náchod – úsek silnice I/14 u osady Václavice – 17 nehod, 15 zraněných – za poslední dva roky 4 nehody – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
8. Okres Hradec Králové – úsek silnice I/324 u vesnice Lubno – 15 nehod, 8 zraněných – za poslední dva roky 8 nehod – nejčastější příčina nehod: nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky
9. Okres Hradec Králové – úsek silnice III/2997 u vesnice Skalička – 12 nehod, 10 zraněných – za poslední dva roky 4 nehody – nejčastější příčina nehod: při předjíždění došlo k ohrožení řidiče protijedoucího vozu
10. Okres Hradec Králové – křižovatka ulic Pospíšilova a Orlická v Hradci Králové – 10 nehod, 6 zraněných – za poslední dva roky 5 nehod – nejčastější příčina nehod: nedání přednosti proti příkazu Dej přednost v jízdě