Na výzkumu pracoval tým vedený Daliborem Blažkem. „U málo studované bílkoviny CDK11 dřívější práce prokázaly, že je na její aktivitě v buňce doslova závislá řada různých typů rakoviny. Dosud ale nebylo jasné proč a nám se podařilo odhalit, jakou roli v buňce hraje,“ uvedl Blažek.

Zmíněná bílkovina ho zaujala mimo jiné proto, že se nachází jen u vyšších organismů, jakou jsou savci. „Začali jsme se jí jako jedni z mála podrobněji zabývat asi před šesti lety a podařilo se nám zjistit, že tato kináza reguluje přepis takzvaných histonových genů. Ty jsou zodpovědné za tvorbu histonů, což jsou bílkoviny obalující DNA a chránící ji před poškozením,“ přiblížil objev molekulární biolog.

Bílkovina může mít podle něj význam při vývoji protinádorové léčby. "Je možné začít hledat inhibitory této kinázy, které mohou výrazně snížit či omezit její funkci, a tím oslabit růst rychle se dělících rakovinných buněk, protože právě ty jsou na CDK11 více závislé, než pomaleji se dělící normální buňky," dodal brněnský vědec.